# Промо идэвхжүүлэх

# Эрхээ идэвхжүүлэх заавар:

# Алхам 1

1575 тусгай дугаарт W гэсэн мессеж илгээж промо код авах

# Алхам 2

Аппликейшнаа татаад өөрт хамгийн хялбар боломжоор бүртгүүлэх

# Алхам 3

Аппликейшн дээрх More цэсний Promo хэсэгрүү нэвтэрч 1575 дугаараас ирсэн кодыг оруулснаар таны үнэгүй ашиглах эрх идэвхэжнэ.